BPW udruga u Vukovaru

Inicijative BPW Pula predstavljene u Vukovaru

Na poziv Ministarstva Poduzetništva i obrta RH, predsjednica BPW udruge dr.sc. Alida Perkov predstavila je u Vukovaru 10. i 11. ožujka 2015. inicijative udruge na umrežavanju i osnaživanju poduzetnica.

Treća Radionica za umrežavanje i razvoj klastera u dunavskoj regiji, u okviru provedbe Prioritetnog područja 8 EU strategije za dunavsku regiju okupila je više od stotinu sudionika iz zemalja uključenih u Strategiju EU-a za dunavsku regiju (EUDSR) i zemalja Srednjeeuropske inicijative (CEI).

Radionica je organizirana u suradnji Ministarstva poduzetništva i obrta RH i Ministarstva financija i gospodarstva Baden Württenberga, koji zajednički koordiniraju Prioritetno područje 8 EU Strategije za dunavsku regiju.

Teme treće radionice primarno su bile usmjerene na razvoj aktivnosti dunavske mreže klastera, s posebnim naglaskom na izvore i mogućnosti financiranja klastera u programskom razdoblju 2014-2020.

U panelu internacionalizacije umrežavanja s najboljim praksama klastera dunavske regije, Predsjednica BPW Pula dr.sc. Alida Perkov predstavila je kao primjer dobre prakse inicijativu predklasterizacije članica BPW – prvi hrvatski klub Pula.

Pulski BPW primjer je kvalitetnog umrežavanja poduzetnica na području cijele Podunavske regije, izjavila je Perkov, koja uz pulsku udrugu vodi već u drugom mandatu savez udruga poduzetnica 10 zemalja Podunavlja.

Zaključnom raspravom dvaju panela sudionici su se složili da je radionica pružila dobru platformu za bolje upoznavanje ključnih dionika iz dunavskog makroregionalnog gospodarskog sektora, nove vidike i smjernice za daljnji gospodarski razvoj.

BPW udruga u Vukovaru

Scroll to Top