Najave natječaja za sufinanciranje poduzetničkih projekata

Početkom prosinca u Kongresnom centru Forum u Zagrebu održana je XVIII. Nacionalna konferencija o gospodarstvu i poduzetništvu na kojoj su sudjelovali predstavnici Vlade, resornih ministarstava, predstavnici potpornih poduzetničkih institucija, interesnih udruženja te mali i srednji poduzetnici. U sklopu panel diskusije “Pitajte Vladu”, potpredsjednik Vlade Branko Grčić, ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras te ministar turizma Darko Lorencin odgovarali su na pitanja okupljenih poduzetnika te najavili potpore i projekte za poduzetnike koje možemo očekivati u narednom razdoblju. Za poduzetnike su u narednom razdoblju najavljeni natječaji iz ERDF-a, a trebali bi biti objavljeni do kraja godine ili početkom 2015.

Riječ je o sljedećim natječajima:

1) Program potpora za ulaganja u unapređenje postojećih tehnologija i razvoj novih proizvoda, procesa i /ili usluga: cilj poziva je razvoj malog i srednjeg poduzetništva kroz početna ulaganja te razvoj novih kompetencija i stvaranje radnih mjesta. Pozivom se želi pokrenuti proizvodnja novih (za tržište i/ili za tvrtku) dobara i usluga ili novih odnosno promijenjenih procesa i proširenja kapaciteta (potpore za materijalna ulaganja).

Aktivnosti koje će biti sufinancirane pozivom:

 1. Ulaganja u infrastrukturu – za uvođenje novih i/ili proširenje postojećih proizvodnih procesa (tehnologije i organizacija)
 2. Ulaganja u opremu za uvođenje novih i/ili proširenje postojećih proizvoda/usluga, ulaganja u širenje poslovanja, poboljšanje učinkovitosti upravljanja
 3. Ulaganja u razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda i/ili poboljšanje postojećih, koji doprinose razvoju turističkih destinacija.

2) Podrška poduzećima u ispunjavanju standarda i certificiranju proizvoda u svrhu povećanja konkurentnosti i pristupa međunarodnim tržištima

Aktivnosti koje će biti sufinancirane pozivom:

 1. Ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi
 2. Stjecanje prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Tradicijski i umjetnički obrt i sličnih priznatih znakova kvalitete
 3. Certifikacija proizvoda odnosno potvrđivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom.

3) Podrška stvaranju napredne poslovne infrastrukture i povezanih naprednih poslovnih usluga koje se nude poduzetnicima, kao i poboljšanje kvalitete takvih infrastruktura i usluga

Aktivnosti koje će biti sufinancirane pozivom:

 1. Ulaganje u postojeću i podrška stvaranju nove poslovne infrastrukture (npr. inkubatori, industrijski parkovi, industrijska područja i logistički centri) koja pruža odgovarajuće temelje za početak, rast i razvoj MSP
 2. Ulaganja u poboljšanje kvalitete postojeće poslovne infrastrukture
 3. Naglasak na zadovoljavanje specifičnih potreba inovativnih MSP-ova, uključujući i start-up

4) Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa: cilj poziva je unaprijediti uvođenje naprednih e-poslovnih modela analizom postojećih poslovnih procesa, njihovim unapređenjem, inovacijom i digitalizacijom, uključujući i izdatke informatičke opreme i softvera sa ciljem poticanja razvoja, rasta i konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u potpomognutim područjima.

Aktivnosti koje će biti sufinancirane pozivom:

 1. Analizu postojećih poslovnih procesa te mogućnost uvođenja IKT rješenja za poboljšanje poslovnih procesa
 2. Nabavu, razvoj i provedbu IKT rješenja za informatizaciju analiziranih poslovnih procesa
 3. Osposobljavanje zaposlenika za rad s novim IKT sustavom/ima, i dr.

Detaljnije informacije te materijale i prezentacije s konferencije možete preuzeti na slijedećem linku:

http://www.minpo.hr/default.aspx?id=3041

Scroll to Top