Jamstveni program za žene poduzetnice

Sukladno akcijskim planom za provedbu Strategije razvoja ženskog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2010. – 2013., vlada RH je na sjednici održanoj 10. ožujka 2011. godine donijela Odluku o usvajanju “Jamstvenog programa žene poduzetnice” Hrvatske agencije za malo gospodarstvo (HAMAG).

Ovaj program ženama poduzetnicama omogućava lakši pristup financijskim sredstvima tj. potiče osnivanje, početak i razvoj poslovanja subjekata malog gospodarstva u većinskom vlasništvu žena. HAMAG će u okviru ovog Programa izdavati jamstvo za pokriće do 70% glavnice kredita odobrenog za financiranje ulaganja u kratkotrajnu i/ili dugotrajnu imovinu, kojeg odobravaju kreditne institucije i druge pravne osobe koje odobravaju kredite sa sjedištem u RH. Detaljne informacije o programu možete pročitati na stranicama HAMAG-a.

Scroll to Top