Sastanak BPW Pula, četvrtak 19.09.2019.

Na redovnom mjesečnom sastanku BPW Pula održanom u četvrtak 19.09.2029. BPW članice informirane su o studijskom putovanju u Munchen i 13 Forumu BPWDN (Darija Čelić Trajčeski , vlasnica Travelatico d.o.o. Pula); Sponzorstvu Obrtničke komore Istarske županije članicama BPW Pula za nastup na Obrtničkom sajmu IŽ; Informacijama o 3.Forumu BPW AdrionNet u Puli 27.3.2019.; Sudjelovanju Young BPW Pula na 3. Forumu; Formiranju projektne radne grupe za suradnju sa Zakladom Civilnoga društva Istra.

Održane su i prezentacije: “Medijacija: rješavanje sporova mirnim putem” (Povezani Odvjetnički ured Tiziana Paris & Sanja Ferković Cetina); Pretpremijera drugog romana BPW članice Marilene Dužman: “Opsidijan-savršeno nesavršena”.

Scroll to Top