Tiziana Paris

Kategorija:

Odvjetnica Tiziana Paris

Adresa: Dobrilina 6, 52100 Pula

Zemlja: Hrvatska

Web: www.lawparis.com

Pravni tim radi na pravnim poslovima Udruge, tako da priprema pravne akte, daje sugestije i prijedloge u pravnim pitanjima i sl.

 

Scroll to Top