Poduzetništvo i EU

Ured župana Istarske županije, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Istarske županije i Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Pula organiziraju konferenciju pod nazivom “Poduzetništvo i Europska Unija”, koja će se održati 11. i 12. travnja 2013. godine, u Puli, u Zajednici Talijana Circolo, Carrarina ulica 1 i u prostorijama Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Odjel za ekonomiju i turizam “Dr. Mijo Mirković”, Preradovićeva 1, Pula.

Scroll to Top