Poziv na javnu tribinu

Centar za građanske inicijative Poreč organizira u četvrtak 08.12.2011. u 14:00 h u Poreču, N.Tesle 14, javnu tribinu radi upoznavanja aktivistica, članica povjerenstva za ravnopravnost spolova i drugu zainteresiranu javnost na temu “Ravnopravnost spolova u EU”. Na tribini će sudjelovati Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, gđa.Višnja Ljubičić, dipl.iur i Goran Selanac, viši stručni savjetnik za pravna pitanja u Uredu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

Dnevni red:

  • predstavljenje i izlaganje pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Višnje Ljubičić, dipl.iur
  • izlaganje Gorana Selanca: Ravnopravnost spolova u EU (od rada Europske komisije na definiranju načela ravnopravnosti spolova preko institucija EU do posljedica ulaska Hrvatske u EU na ostvarivanja ljudskih prava žena)
  • rasprava, pitanja i zaključivanje skupa
Scroll to Top