HBOR program kreditiranja ženskog poduzetništva

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) još uvijek ima otvoren Program kreditiranja ženskog poduzetništva za 2012. g. Cilj Programa je poticanje osnivanja i razvoja poslovanja malih i srednjih gospodarskih subjekata1 u većinskom vlasništvu žena, sukladno Akcijskom planu za provedbu Strategije razvoja ženskog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2010. – 2013.

U prvih 8 mjeseci 2012. godine u Istarskoj je županiji u okviru ovog programa odobreno 6 kredita u ukupnom iznosu od 2,8 milijuna kuna. Krediti su namijenjeni za ulaganja u trajna obrtna sredstva i osnovna sredstva (osnivačka ulaganja; zemljišta, građevinske objekte; opremu i uređaje te osnovno stado i podizanje dugogodišnjih nasada.

Scroll to Top